RWG ontvangt CO2 compensatie certificaat

RWG ontvangt CO2 compensatie certificaat

Op donderdag 12 mei nam Ronald Lugthart, CEO van RWG, het CO2 compensatie certificaat in ontvangst ten behoeve van de investering in de compensatie van de huidige, beperkte CO2 uitstoot.

Eind 2021 kondigde RWG (Rotterdam World Gateway) aan te investeren in een volledig CO2-neutrale operatie op de terminal in Rotterdam. Om de uitstoot naar nul te kunnen verlagen zijn een aantal aanpassingen vereist. Gedurende het traject naar emissievrij is het technisch niet mogelijk direct alle uitstoot te voorkomen. Daarom is RWG een samenwerking aangegaan met Shell distributeur OQ Value om de nu nog resterende CO2 uitstoot te compenseren middels Nature Based Solutions programma. Dit zijn projecten gericht op het beschermen en herstellen van natuurgebieden, waarmee CO2 door de natuur wordt geabsorbeerd.

Het certificaat werd overhandigd door Bram Dorresteijn, Accountmanager bij OQ Value en Ralph van den Ouden, Key Account Manager Commercial Fuels Benelux bij Shell Nederland in aanwezigheid van Jeroen van Esch, Chief Operating Officer bij RWG en Marcel van Duffelen, Manager QHSSE bij RWG.

 

 

RWG receives CO2 compensation certificate

On Thursday 12 May Ronald Lugthart, CEO at RWG, received the CO2 compensation certificate for the first year of investing in the offset of the limited remaining CO2 emissions.

In 2021, RWG announced its plans to invest in a completely CO2-neutral operation at the terminal in Rotterdam. A number of modifications are required to reduce emissions to zero. On the road to becoming CO2 neutral, it is technically not possible to prevent all emissions immediately. Which is why RWG entered into a partnership with Shell distributor OQ Value to offset the remaining CO2 emissions via the Nature Based Solutions program. These are projects aimed at protecting and restoring natural areas, thus allowing CO2 to be absorbed by nature.

The certificate was handed over by Bram Dorresteijn, Account Manager at OQValue and Ralph van den Ouden, Key Account Manager Commercial Fuels Benelux at Shell Nederland in the presence of Jeroen van Esch, Chief Operating Officer at RWG and Marcel van Duffelen, Manager QHSSE at RWG.