Reach update Houghton koelsmeermiddelen

In het kader van de Reach wetgeving zullen enkele Houghton koelsmeermiddelen uit ons productportfolio gaan vervallen. Het gaat om de onderstaande producten:

Huidig productmogelijk alternatief
Adrana D 208.01Hocut 3220 (of Hocut 4450)
Adrana D 601.01Hocut 7730 (of Hocut 4730 / 4940)
Metalina B 200Hocut 5140
Sitala D 201.03Hocut 4444 (of Hocut 3560 / 4646)

Houghton koelsmeermiddelen verandering reach wetgeving formaldehydePer 1 december 2018 zullen drie Formaldehyde Release Biocides (FRB’s) gelabeld moeten worden met de H-zin (harzard, gevaar/ risico) H350 – Kan kanker veroorzaken. Deze drie FRB’s zijn jarenlang algemeen gebruikt in watermengbare metaalbewerkingsvloeistoffen om de levensduur van de koelvloeistof te verlengen en om de groei van bacteriën en andere micro-organismen te voorkomen. Onze leverancier heeft aangekondigd om deze biocides in november uit de handel te nemen.

Door de nieuwe classificatie vallen de drie Formaldehyde Release Biocides onder de zogenaamde CMR stoffen. CMR-stoffen zijn carcinogene (kankerverwekkende), mutagene en reproductietoxische stoffen. De Europese Richtlijn 2004/37/EC legt de verplichting op om CMR stoffen, waar technisch mogelijk, te vervangen om blootstellingsniveau’s te controleren en op te volgen en om resultaten gedurende 40 jaar te bewaren en de blootstelling voor medewerkers te beperken. Bovendien moeten werkgevers uitgebreide opleidingen voorzien over blootstelling en gezondheidsmonitoring.

Omdat FRB’s al langer ter discussie staan, heeft Houghton al meer dan 10 jaar ervaring met FRB-vrije producten. Deze FBR-vrij technologie wordt reeds jarenlang succesvol ingezet voor allerlei belangrijke metaalbewerkingstoepassingen wereldwijd. Voor alle genoemde FRB houdende producten zijn directe alternatieven beschikbaar die zich al ruimschoots in de markt bewezen hebben.

OQ Value geeft de gezondheid van medewerkers de hoogte prioriteit. Daarom hebben we besloten om de verkoop van de FRB houdende koelsmeermiddelen tegen eind 2018 stop te zetten. Door onze jarenlange ervaring in het begeleiden en ondersteunen van klanten willen we u helpen bij het omschakelingsproces naar de genoemde alternatieven. U kunt een probleemloze overgang verwachten.

Het team van OQ Value staat ter beschikking om u tijdens deze overgangsperiode te ondersteunen en de impact voor u of uw klanten tot een absoluut minimum te beperken. Neem contact op met uw accountmanager voor de oplossing in uw situatie.