Besluit Accijnsverlaging

Het kabinet heeft besloten om de accijns voor ongelode lichte olie, gasolie en vloeibaar gemaakt petroleumgas te verlagen in de periode van 1 april t/m 31 december 2022.

Wat betekent dit voor u?

Vanaf 1 april gelden we de volgende accijnswijzigingen:

  • Voor benzine (ongelode lichte olie) is dat een verlaging van € 0,173 per liter.
  • Voor diesel (gasolie, inclusief GTL en HVO) is dat een verlaging van € 0,111 per liter.

Teruggave accijns (alleen voor bedrijven)

Bedrijven kunnen om teruggaaf van accijns vragen voor brandstof die zij op 1 april 2022 om 00.00 uur in voorraad hebben. Het bedrijf moet eigenaar zijn van de brandstof en deze voor commerciële doeleinden voorhanden hebben in een opslagplaats. De accijnsverlaging geldt ook voor accijnsgoederen die dan worden vervoerd naar zo'n opslagplaats.

Hiervoor dient u binnen 5 werkdagen (uiterlijk vrijdag 8 april 2022) een verzoek voor accijnsteruggave in te dienen bij de douane. Een formulier voor teruggave kunt u downloaden op de douane website. Hierbij moet u aantonen dat de accijns betaald is, waarbij enkel een inkoopfactuur niet wordt beschouwd als afdoende bewijs. Dus zullen wij voor relaties die inclusief accijns kopen bij OQ Value, op verzoek een document opmaken dat gebruikt kan worden als een vorm van bewijs. U kunt dit verzoek schriftelijk indienen via accijns@oqvalue.nl onder vermelding van bedrijfsnaam + debiteurennummer.

 Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande, dan kunt u hierover met ons contact opnemen via accijns@oqvalue.nl of  088-45 46 401.