Wat moet je weten over Shell GTL Fuel (Q&A)

Shell GTL FuelGTL Fuel van Shell is een dieselbrandstof welke gemaakt is vanuit aardgas (gas-to-liquid). GTL is een brandstof die direct in iedere motor toe te passen is zonder enige motoraanpassing. GTL Fuel maakt direct uw motor schoner en zorgt voor een lagere uitstoot van stikstof, fijnstof en roet. Kortom goed voor het milieu en een mooie manier om u te onderscheiden van de concurrent.
Hieronder vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen over Shell GTL Fuel

Wat is GTL fuel?

GTL is de afkorting voor Gas To Liquid (van gas naar vloeibaar). Het is de vloeibare dieselbrandstof die op synthetische wijze wordt verkregen uit aardgas. Dit proces heet het Fischertrops proces.
GTL Fuel is kleurloos, bijna reukloos, vrijwel zwavel- en aromatenvrij en biologisch afbreekbaar.

Hoe is Shell GTL Fuel ontstaan?

In de jaren twintig van de vorige eeuw is de basistechnologie voor GTL door Duitse wetenschappers ontwikkeld. Shell heeft dit met haar eigen technologie verder verfijnd. Shell heeft inmiddels ruim 35 jaar onderzoek op dit gebied uitgevoerd en loopt daarmee voorop in de technologie en de productie van GTL-brandstof.

Is Shell GTL Fuel op lokale tankstations beschikbaar?

Shell GTL Fuel is met de OQ Value-tankpas beschikbaar in Hulst, Ter Aar, Terneuzen, Sas van Gent, Tiel en Didam (kijk hier voor beschikbaarheid via het OQ Value netwerk).
Met de Euroshell card (die ook via OQ Value beschikbaar is), is Shell GTL Fuel ook op diverse Shell stations beschikbaar (kijk hier voor beschikbaarheid via het Shell netwerk).

We kunnen Shell GTL Fuel ook leveren aan klanten met eigen dieselopslag en tankfaciliteiten. Wanneer u contact met ons opneemt, zorgen we er binnen 24 uur voor dat uw voertuigen en machines op Shell GTL Fuel kunnen opereren.

Wat kost Shell GTL Fuel?

De exacte kosten van Shell GTL Fuel zijn afhankelijk van het volume dat u per levering kunt ontvangen en uw jaarvolume. Als gevolg hiervan bespreken we de tarieven met u op individuele basis.
Omdat Shell GTL Fuel eenvoudig, zonder aanpassingen of extra investeringen (bijvoorbeeld roetfilters) in het bestaande wagenpark kan worden toegepast, merkt u snel dat het een zeer kosteneffectieve brandstofoplossing is.

Wanneer u hierbij in het vervolg ook bespaart op de onderhoudskosten van roetfilters, een lager AdBlue verbruik en andere dure componenten, levert Shell GTL Fuel u aanzienlijke kostenvoordelen op.

Wat zijn de voordelen van Shell GTL Fuel ten opzichte van een conventionele diesel brandstof?

Shell GTL Fuel verbrandt efficiënter dan de standaard dieselbrandstof uit ruwe olie. Hierdoor produceert het minder stikstofoxiden, zwaveloxiden en roet. Dit komt omdat Shell GTL Fuel vrijwel geen zwavel of aromatische verbindingen bevat en een hoog cetaangetal heeft (dit is een maatstaf voor de snelheid van de verbranding).

Kan Shell GTL Fuel als normale diesel worden gebruikt?

Ja zeker! GTL-brandstof is in het gebruik hetzelfde als conventionele diesel. Het tanken gebeurt met dezelfde pompen, de tanks blijven hetzelfde en het tanken duurt even lang als bij conventionele diesel.

In welk typen motoren wordt Shell GTL Fuel gebruikt?

Shell GTL Fuel is eenvoudig te gebruiken en te mixen in uw bestaande dieselvoertuigen, machines en opslagtanks. U hoeft hier niets voor aan te passen. Dit geldt voor zowel nieuwe als oudere dieselmotoren. Hierdoor is Shell GTL Fuel direct te gebruiken en eenvoudig in te voeren.

Aan welke industrienormen (specificaties) voldoet Shell GTL Fuel?

Shell GTL Fuel voldoet aan de onlangs ingevoerde EN 15940 normering.

Welke bedrijven zouden in Shell GTL Fuel geïnteresseerd kunnen zijn?

Wanneer u Shell GTL Fuel gebruikt, stoten uw voertuigen of machines nauwelijks meer rook uit tijdens het gebruik. Hierdoor kan GTL Fuel goed toegepast worden in openbaar vervoerbussen, vuilnisophaaldiensten en bij koeriers- of pakketdiensten. Ook is GTL Fuel interessant voor machines in havens of luchthavens en stroomgeneratoren op de bouw. Daarnaast biedt deze GTL Fuel de oplossing voor werken in afgesloten ruimtes (binnen/ tunnels, ed) waarbij medewerkers rondom de machines werkzaamheden moeten verrichten.

Kunnen wij zonder problemen van Shell GTL Fuel op conventionele diesel teruggaan?

Zeker – Shell GTL Fuel is volledig mengbaar met conventionele diesel en voor opslag gelden dezelfde regels. Dus het overschakelen van en op Shell GTL Fuel is altijd mogelijk. Dit kan handig zijn voor tijdelijke projecten of werkplekken waar Shell GTL nog niet voorradig is.

Hoe zit het met het verbruik van Shell GTL Fuel?

Het verbruik van Shell GTL Fuel ligt nagenoeg gelijk aan gewone diesel. Het brandstofverbruik is echter afhankelijk van factoren zoals voertuigtype, rijomstandigheden en rijstijl.

Wat is het verschil tussen Shell GTL Fuel en conventionele diesel?

Shell GTL Fuel beantwoordt aan alle criteria van de EN 590-norm (de specificatie voor diesel), behalve de dichtheid, want die is bij Shell GTL Fuel lager. Afgezien daarvan, is Shell GTL Fuel kleurloos en vrijwel reukloos, waardoor uw voertuigen of machines nauwelijks meer rook uitstoten tijdens het gebruik.

Als Shell GTL Fuel niet aan EN 590 voldoet, wat betekent dat dan voor de garantie van mijn voertuig?

Shell GTL Fuel voldoet aan de specifieke EN 15940 normering voor parafinehoudende dieselbrandstoffen (Zie ook artikel Shell blij met EN15940-norm). Steeds meer motorfabrikanten hebben hier hun goedkeuring aan gegeven en schrijven naar deze norm in de nieuwe instructieboekjes. Uw voertuigen of machines kunnen hier dus zonder enige te verwachten problemen gebruik van maken.

Moet ik voorzorgsmaatregelen treffen als ik van diesel wil overschakelen op Shell GTL Fuel?

Om de voordelen van GTL optimaal te benutten, is het verstandig om zowel de thuistank als de tank van het voertuig te reinigen. In de praktijk zien we dat dit niet altijd gedaan wordt. Ook dan zijn er geen problemen te verwachten. Indien gewenst kunnen we u adviseren over de aanschaf van een extra tank of huur van een ibc.

Kan Shell GTL Fuel zowel in de zomer als winter worden gebruikt?

Ja, Shell GTL Fuel kan het hele jaar worden gebruikt omdat het is voorzien van uitstekende ‘Cold Flow’ eigenschappen. Zeker voor de kleinere gebruikers is dit interessant, omdat u dan het hele jaar van één type brandstof gebruik kunt maken.

Hoe zit het met het CO2-footprint / reductie bij Shell GTL Fuel ten opzichte van gewone diesel?

Er wordt gemeten volgens twee methodes:Well-to-Wheels (WtW): Deze methode houdt rekening met de CO2-uitstoot die nodig is om het product te maken tot aan de uitlaat van het voertuig.Tank-to-Wheels (TtW): Hier wordt gekeken naar de CO2-uitstoot vanaf het tanken tot aan de uitlaat. Bepaalde gemeentelijke verordeningen en nationale wetgeving zijn hierop gebaseerd.

Volgens de WtW methode is de CO2-uitstoot van GTL-producten grotendeels vergelijkbaar met soortgelijke producten uit de conventionele raffinage.Volgens de TtW methode is de CO2-uitstoot van Shell GTL Fuel meestal 4% tot 5% lager dan die voor conventionele, uit ruwe olie geproduceerde diesel. Dit komt omdat GTL uit volledig verzadigde moleculen bestaat, waardoor er minder CO2 wordt gevormd bij verbranding.