AdBlue Q&A Veelgestelde vragen

Wat is een AdBlue katalysator?AdBlue is hoogwaardige ureumoplossing die gebruikt wordt in SRC katalysatoren van moderne voertuigen en machines. Het wordt gebruikt voor het ‘schoonmaken’ van de uitlaatgassen (NOx) in de dieselmotor zodat aan de wettelijke uitlaatgas-eisen wordt voldaan.
Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over AdBlue.

Wat is AdBlue?

AdBlue is een synthetisch geproduceerde, heldere, niet giftige en zeer zuivere ureumoplossing in water dat van alle zouten is ontdaan. AdBlue wordt gebruikt wordt bij dieselmotoren die zijn uitgerust met SCR technologie.

Wat betekent SCR-technologie?

Met behulp SCR technologie wordt de uitstoot van schadelijke stikstofoxide producten in uitlaatgassen verminderd. Als u een machine hebt die over SCR-technologie beschikt, dan moet u het aparte, al op de machine aanwezige, reservoir vullen met AdBlue.AdBlue is géén brandstof en dient hier ook niet mee te worden vermengd.

Wat zijn de eigenschappen van AdBlue?

De eigenschappen van AdBlue zijn:

  • Het is een zuivere kleurloze vloeistof
  • Het bevriest bij -11C°
  • Het ontbindt bij langdurige opslag boven 35C
  • Het soortelijk gewicht van 1 liter AdBlue is 1,09 KG
  • Het brand niet
  • Het is niet gevaarlijk

Waarom heb ik AdBlue nodig?

Sinds 1996 is de uitstootlimiet voor uitlaatgassen verlaagd om de in de lucht aanwezige hoeveelheid schadelijke gassen, waaronder stikstofoxide en fijnstof, te verminderen. Stikstofoxide is één van de belangrijkste veroorzakers van zure regen en veranderingen in de ozonlaag.Motorfabrikanten zijn daarom met twee belangrijke technologische oplossingen gekomen om de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. De eerste wordt EGR (Exhaust Gas Recirculation) genoemd.De tweede technologische methode is de SCR-technologie waarbij gebruik van AdBlue wordt gemaakt.

Hoe weet ik of ik AdBlue nodig heb?

Uw leverancier vertelt u bij de aanschaf van een nieuwe machine of u AdBlue nodig hebt. Hij kan u ook vertellen hoe u dit kunt kopen, in welke vorm en wat uw mogelijkheden zijn.Natuurlijk kunnen we u hier ook over informeren. Neem dan contact met ons op.

Hoe werkt AdBlue?

AdBlue heeft geen invloed op het verbrandingssysteem van de motor. Het SCR-systeem werkt buiten de motor. AdBlue wordt geïnjecteerd in de uitlaatgassen die naar de katalysator worden gevoerd. Dit veroorzaakt een chemische reactie waardoor stikstofoxide wordt omzet en uitgestoten in de vorm van waterdamp en stikstof. AdBlue gaat in een apart reservoir van de machine dat normaal gesproken naast de brandstoftank is geplaatst. U hoeft AdBlue pas bij te vullen als de meter aangeeft dat het reservoir bijna leeg is.

Hoeveel AdBlue heb ik nodig?

Gemiddeld gesproken hoeft u het AdBlue reservoir slechts een keer per twee brandstoftankbeurten bij te vullen. U verbruikt ongeveer 5% AdBlue op 100% dieselverbruik, maar dit kan variëren met het type machine en het soort werk dat u uitvoert.

Is AdBlue schadelijk?

AdBlue is niet giftig voor mens of dier. Spoel het af met water wanneer u het op uw huid of kleding krijgt, want het kan wel irriteren. Het is niet giftig, maar wanneer u het per ongeluk binnenkrijgt, drink dan water en raadpleeg een arts.AdBlue levert geen risico op bij gebruik; het is niet explosief, niet licht ontvlambaar, niet giftig en valt niet onder een regelgeving voor gevaarlijke stoffen.

Hoe moet ik AdBlue opslaan?

U kunt AdBlue opslaan in de standaardverpakking waarin het geleverd wordt.Er zijn verschillende leveringseenheden: jerrycans van 10 liter, vaten van 210 liter, IBC-containers van 1000 liter op pallet.
Wanneer u over een opslagtank voor AdBlue beschikt, kan er ook in bulk geleverd worden.
Het heeft de voorkeur dat AdBlue binnen wordt opgeslagen, bij een temperatuur tussen 0 en 30°C, niet direct aan licht blootgesteld en verzegeld wanneer het niet in gebruik is.De opslagplaats dient schoon en vrij van stof of andere producten te zijn, om elke vervuiling van de AdBlue te voorkomen, met name bij het vullen van de machine, waarbij de AdBlue direct vanuit de opslageenheid moet worden overgebracht naar het voertuig met behulp van een uitsluitend voor AdBlue bedoelde pomp.

Levert het gebruik van AdBlue mij een besparing op?

De installatie van SCR-technologie met AdBlue van Air1 draagt bij aan een verlaging van uw brandstofverbruik. Uw brandstofverbruik kan met 10% worden teruggebracht.

Waarom moet ik opletten welke AdBlue ik gebruik?

Het is belangrijk dat u AdBlue uitsluitend koopt bij een erkende dealer in een verzegelde AdBlue levereenheid. De aanwezigheid van onzuiverheden, afkomstig van niet verzegelde levereenheden kan problemen met uw SCR-systeem veroorzaken. AdBlue dient zijn zuivere staat te behouden en aan alle specificaties te voldoen om goed te werken in uw SCR-systeem.
Het gebruik van een willekeurig ander type ureum kan uw katalysator en SCR-injectoren beschadigen. De reparatiekosten van uw machine vallen in dat geval niet onder de garantie. Het is essentieel rekening te houden met de investering die u gedaan hebt bij de aanschaf van uw machine. Het is daarbij belangrijk geen oude containers te gebruiken voor het vervoeren van AdBlue. Deze kunnen restanten van brandstof, smeermiddelen of een ander product bevatten die uw SCR-systeem zouden kunnen beschadigen.
Gebruik voor het vullen uitsluitend de specifiek voor AdBlue bestemde pompen. Gebruik geen trechters of schenkkannen.

Waar kan ik AdBlue van Air1 kopen?

Air1 wordt geleverd in IBC-containers van 1000 liter, vaten van 210 liter of jerrycans van 10 liter en is verkrijgbaar via OQ Value B.V. Neem contact op met OQ Value B.V. voor de mogelijkheden om het product af te halen of direct geleverd te krijgen voor nog meer gemak.
AdBlue van Air1 kan bij grote hoeveelheden ook in bulk geleverd worden. Tevens kan OQ Value B.V. u gericht advies geven m.b.t. het gebruik en de opslag van AdBlue.