Regelgeving en aanschaf nieuwe dieseltank

“Wij helpen u bij het kopen van een nieuwe dieseltank!”

dieseltank kopenAlle nieuwe dieseltanks moeten vanaf 1-1-2013 voldoen aan nieuwe regelgeving van het activiteitenbesluit. Ook het landbouwbesluit is hierin overgegaan. Voor bestaande (rode) dieseltanks geldt een overgangsregel die eindigt op 1-1-2015. In het activiteitenbesluit wordt verwezen naar de regelgeving van de PGS 30 (regels voor bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties voor vloeibare brandstoffen) Dit houdt onder andere in dat opslagtanks KIWA gekeurd moeten zijn en dat er een KIWA Installatiecertificaat is afgegeven over het geheel van de installatie zoals het leidingwerk, slangen en pomp.

Het laten her-keuren van oudere brandstoftanks (ouder dan 10 jaar) is een grote kostenpost. In de praktijk wordt daarom vaak overgegaan tot de aanschaf van een complete nieuwe brandstofinstallatie. Bel u vertegenwoordiger voor een deskundig advies bij u thuis of doe direct een offerteaanvraag.

Aandachtspunten bij kopen nieuwe Kiwa-tank:

  • Vloer vloeistofdicht verplicht bij jaarvolume boven 25.000 liter
  • Naast KIWA tankcertificaat is een instalatiecertificaat volgens (beoordelingsrichtlijn BRL-K 903) verplicht
  • Bij binnen-plaatsing (inpandig) moet de tankontluchting naar buiten gebracht worden
  • Verf/ coating op de tank moet voldoen voor een bepaald corrosiegebied (C3, C4, C5 volgens NEN-EN-ISO 12944-2) Voor een globale indeling van Nederland klik hier en de beslisboom om te zien welke coating u nodig heeft
  • Tank moet minimaal 75 cm uit erfgrens staan. Afstand tot gebouw minimaal 25 cm. (let op voor kunststof tanks is dit afwijkend)
  • Aanrijbeveiliging aanbrengen om de tank extra te beschermen
  • Nabij de tank moet een brandblusser en absorptiemateriaal aanwezig zijn
  • Oude tank afgevoeren door gecertificeerd bedrijf. Na het reinigen en afvoeren ontvangt u hiervan een bewijs (Reinigingcertificaat en verschrotingsbewijs certificaat BRL-K 905 + BRL-K 902)
  • Aanvullende CE markering voor “gebouw-gebonden” tanks (zoals o.a. tanks voor verwarming)
  • Logboek bijhouden waarin de jaarlijkse inspecties bijgehouden worden

* Let op, dit zijn de belangrijkste punten, per gemeente en locatie kunnen er aanvullende eisen zijn.