Minder CO2, beter voor milieu en portemonnee

Het dieselverbruik staat in directe verhouding tot het brandstofgebruik. Aangezien Shell FuelSave garant staat voor een besparing van circa 3%, betekent dit ook een CO2 reductie van 3%. Iedere liter diesel produceert circa 2,65 kg CO2.Lean and green co2 reductie

Een voorbeeld

  • Standaard vrachtwagen
  • rijdt 100.000 km / jaar = 106 ton CO2
  • 3% brandstofbesparing
  • Betekent 3% CO2 uitstoot reductie
  • 3,2 ton CO2 minder
  • Ter vergelijk: Dit komt overeen met de CO2-uitstoot van 1 personenwagen die 20.000 km/jaar rijdt (achtergrond informatie CO2 Shell)

CO2 voor uw portemonnee

Steeds meer bedrijven zetten zich in voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Behoud van mens en milieu staat hierin centraal. Deze bedrijven verwachten ook van hun leveranciers of onderaannemers dat er op een verantwoordelijke manier met het milieu omgegaan wordt. Door aantoonbare reductie van onder andere CO2 behalen deze bedrijven een hogere positie op de CO2 prestatieladder. In veel gevallen worden dit beloond tijdens aanbestedingsfases waarbij tot wel 10% van de aanbiedingssom "fictief" afgetrokken wordt en deze bedrijven dus een betere kans van slagen hebben op de gegunde opdracht. Shell FuelSave Diesel kan meegenomen in uw prestatieladder. Wij maken een klantgerichte CO2 calculatie voor uw situatie.

Naast Shell FuelSave Diesel heeft Shell GTL ook het lean and Green certificaat