Helix Ultra Professional AR-L 5W30

OQ Value

Shell Helix Ultra Professional AR-L 5W-30 (voorheen Helix Diesel Ultra AR-L 5W-30) is de nieuwste generatie volsynthetische motorolie met unieke PurePlus technology.

Shell Helix Ultra Professional AR-L 5W-30 is geformuleerdvoor toepassing in de laatste nieuwe Renault dieselmotorenmet roetfilter die gesmeerd moeten wordenmet een olie die aan de Renault RN 0720 goedkeuringmoet voldoen.
Shell Helix Ultra Professional AR-L 5W-30 kan tevens toegepast worden in oudere dieselmotorenmet- of zonder roetfilter, waarvoor een SAE5W-30 motorolie wordt voorgeschreven. Shell Helix Ultra Professional AR-L 5W-30 is volgens eenunieke, nieuwe Shell “low SAPS” additief technologiesamengesteld, waarbij zeer lage gehaltes van decomponenten zwavel, fosfor en metalen zijn toegepast,waardoor vervuiling en de-activatie van roetfiltersen katalysatoren door componenten, afkomstiguit de smeerolie, wordt voorkomen.
Hiermee, incombinatie met de overige eigenschappen, overtreft Shell Helix Ultra Professional AR-L 5W-30 de eisen die gesteldworden voor goedkeuring van een olie doorRenault volgens RN 0720De unieke eigenschappen van Shell Helix Ultra Professional AR-L 5W-30 waarborgen een onovertroffen beschermingen lange levensduur van de motor onderde meest uiteenlopende omstandigheden: veel startenen stoppen, stads- en fileverkeer maar ook rittenmet hoge snelheid en zware belading op autowegenof in bergachtig gebied.
Door het gunstige viscositeitkarakter blijven de wrijvingsverliezenlaag waardoor het brandstofverbruikbeperkt wordt, en komt de smering van de motor bijlage starttemperaturen sneller tot stand. Effectievedispergerende dopes zorgen voor een uiterst fijneverdeling van verbrandingsresten en roet- en vuildeeltjes.Tezamen met de bijzonder hoge weerstand tegenveroudering van de olie wordt zo de vormingvan afzettingen op zuigers en kleppen of drab voorkomen,de motor blijft daardoor ook bij zeer langeverversingsperioden van de olie ongekend schoon.De zorgvuldig gekozen synthetische basisolie heefteen zeer geringe vluchtigheid waardoor het olieverbruiktot een minimum wordt beperkt.Het uiterst geringe gehalte aan chloorhoudende bestanddelenlevert een bijdrage aan vermindering vande milieubelasting.

Technische PDF

AR-L 5W30

Veiligheidsbladen

AR-L 5W30