Helix Ultra Professional AF-L 5W-30

Shell-Helix-Ultra-Professional-AF-L-5W30-1L1.jpg
Shell Helix Ultra Professional AF-L 5W-30 (voorheen Helix Diesel Ultra AF-L 5W-30) kan worden toegepastin dieselmotoren van personenauto’s en lichtebedrijfswagens en is met name geschikt voor denieuwste technologie Mazda en Ford dieselmotorenmet roetfilter waarvoor een olie is voorgeschrevendie voldoet aan de specificatie ACEA C1.
Shell Helix Ultra Professional AF-L 5W-30 is volgens eenunieke, nieuwe “low SAPS” additief-technologie samengesteldwaarbij zeer lage gehaltes van de componentenzwavel, fosfor en metalen zijn toegepast,waardoor vervuiling en de-activatie van roetfiltersdoor componenten, afkomstig uit de smeerolie, wordtvoorkomen.
Hiermee, in combinatie met de overigeeigenschappen, overtreft Shell Helix Ultra Professional AF-L 5W-30 de specificatie ACEA C1.De unieke eigenschappen van Shell Helix Ultra Professional AF-L 5W-30 waarborgen een onovertroffen beschermingen lange levensduur van de motor onderde meest uiteenlopende omstandigheden: veel startenen stoppen, stads- en fileverkeer maar ook rittenmet hoge snelheid en zware belading op autowegenof in bergachtig gebied.Door het gunstige viscositeitskarakter blijven de wrijvingsverliezenlaag waardoor het brandstofverbruikbeperkt wordt, en komt de smering van de motor bijlage starttemperaturen sneller tot stand.
Effectievedispergerende dopes zorgen voor een uiterst fijneverdeling van verbrandingsresten en roet- en vuildeeltjes.Tezamen met de bijzonder hoge weerstand tegenveroudering van de olie wordt zo de vormingvan afzettingen op zuigers en kleppen of drab voorkomen,de motor blijft daardoor ook bij zeer langeverversingsperioden van de olie ongekend schoon.
De zorgvuldig gekozen synthetische Shell Helix Ultra Professional AF-L 5W-30 basisolie heefteen zeer geringe vluchtigheid waardoor het olieverbruiktot een minimum wordt beperkt.

Technische PDF

AF-L 5W-30

Veiligheidsbladen

AF-L 5W-30