Helix Ultra 5W-30

Helix_Ultra_AB_5W30_1L.jpg

Shell Ultra 5W-30 (voorheen Helix Ultra AB 5W-30) kan wordentoegepast in diesel- en benzinemotoren van personenauto’sen lichte bedrijfswagens en is met namegeschikt voor de nieuwste technologie MercedesBenz dieselmotoren met roetfilter waarvoor een olieis voorgeschreven die voldoet aan de specificatieMB 229.51, bedoeld voor de langst mogelijk toegestaneverversingstermijn.

Shell Ultra 5W-30 is volgens eenunieke, “low SAPS” additief technologie samengesteldwaarbij zeer lage gehaltes van de componentenzwavel, fosfor en metalen zijn toegepast, waardoorvervuiling en de-activatie van roetfilters en katalysatorendoor componenten, afkomstig uit de smeerolie,wordt voorkomen.
Hiermee, in combinatie metde overige eigenschappen, overtreft Shell Ultra 5W-30 de Mercedes Benz specificatieMB 229.51.
De unieke eigenschappen van Shell Ultra 5W-30 waarborgen een onovertroffen beschermingen lange levensduur van de motor onderde meest uiteenlopende omstandigheden: veel startenen stoppen, stads- en fileverkeer maar ook rittenmet hoge snelheid en zware belading op autowegenof in bergachtig gebied.Door het gunstige viscositeitskarakter blijven de wrijvingsverliezenlaag waardoor het brandstofverbruikbeperkt wordt, en komt de smering van de motor bijlage starttemperaturen sneller tot stand.
Effectievedispergerende dopes zorgen voor een uiterst fijneverdeling van verbrandingsresten en roet- en vuildeeltjes.Tezamen met de bijzonder hoge weerstand tegenveroudering van de olie wordt zo de vormingvan afzettingen op zuigers en kleppen of drab voorkomen,de motor blijft daardoor ook bij zeer langeverversingsperioden van de olie ongekend schoon.
De zorgvuldig gekozen synthetische Shell Ultra 5W-30 basisolie heefteen zeer geringe vluchtigheid waardoor het olieverbruiktot een minimum wordt beperkt.Het uiterst geringe gehalte aan chloorhoudende bestanddelenlevert een bijdrage aan vermindering vande milieubelasting.

Technische PDF

5W-30

Veiligheidsbladen

5W-30