Helix HX7 Professional AF 5W-30

Helix_HX7C_5W40_1L1.jpg

Shell Helix HX7 AF 5W-30 is speciaal bestemd voor gebruik in alle benzine- endieselmotoren waarvoor een olie met het prestatieniveauvan de Ford specificatie WSS-M2C913A ofWSS-M2C913B wordt geadviseerd.

Shell Helix HX7 AF 5W-30 kan worden toegepast inalle motoren van personenauto’s en lichte bedrijfswagenswaarvan de fabrikant het gebruik vanbrandstofbesparende olie met specificatieACEA A1/B1 aanbeveelt of toestaat.
In Amerikaanse en Europese specificaties voor motoroliezijn aanvullende eisen ten aanzien van brandstofbesparingopgenomen. Shell Helix HX7 AF5W-30 is een motorolie speciaal ontwikkeld met hetoog op het brandstofbesparend karakter; de brandstofbesparendeeigenschappen zijn door middel vanmotorproeven aangetoond.
De gunstige viscositeit van Shell Helix HX7 AF5W-30 vermindert de wrijvingsweerstand en draagtdaardoor bij aan beperking van het brandstofverbruik.Tevens wordt daarmee de koude start vergemakkelijkten vermindert door snelle oliecirculatie dekoude start slijtage. Het stabiele karakter van de olieverzekert bij hoge bedrijfstemperaturen een uitstekendebescherming tegen slijtage. Effectieve dispergerendedopes voorkomen de vorming van vuilafzettingen.

Technische PDF

AF 5W-30

Veiligheidsbladen

AF 5W-30