Helix HX7 10W-40

Shell-Helix-HX7-10W40-1L.jpg

Shell Helix HX7 10W-40 kan worden toegepast inmotoren van personenauto’s en lichte bedrijfswagensrijdend op benzine, diesel of LPG ook wanneer diezijn uitgevoerd met turbo, meerkleppentechniek,brandstofinjectie en/of katalysator.

Shell Helix HX7 10W-40 bevat speciale reinigendecomponenten die de inwendige motoroppervlakkenschoonmaken en gedurende de gehele verversingstermijnvervuilende componenten schadeloos opslaan.Vuil en afzettingen krijgen hierdoor geen kansom zich af te zetten op de inwendige motordelen,waardoor de motor schoon blijft en optimaal blijftfunctionerenDe eigenschappen van Shell Helix HX7 10W-40waarborgen een uitstekende bescherming en langelevensduur van de motor onder uiteenlopende omstandigheden:veel starten en stoppen, stads- en fileverkeermaar ook ritten met hoge snelheid en zwarebelading op autowegen of in bergachtig gebied.
Door het gunstige viscositeitkarakter blijven de wrijvingsverliezenlaag waardoor het brandstofverbruikbeperkt wordt, en komt de smering van de motor bijlage starttemperaturen sneller tot stand. Door de synthetischetechnologie van de basisolie heeft ShellHelix HX7 10W-40 een geringe vluchtigheid met alsgevolg een laag olieverbruik. Het geringe gehalteaan chloorhoudende bestanddelen levert een bijdrageaan vermindering van de milieubelasting.
Shell Helix HX7 10W-40 is speciaal geformuleerdom tevens te voldoen aan de specificatie van Renault RN 0700, zoals Renault deze als minimumeis voorschrijftvoor toepassing in bijvoorbeeld vrij aanzuigendebenzinemotoren.

Technische PDF

10W-40

Veiligheidsbladen

10W-40