Helix Diesel Ultra 5W-40

Helix_Ultra_5W40_1L1.jpg

Shell Helix Diesel Ultra 5W-40 (wordt vervangen door Helix Ultra 5W-40) kan worden toegepastin alle typen dieselmotoren van personenauto’sen lichte bedrijfswagens en is met name geschiktvoor de meest moderne motoren uitgerust met turbo,elektronisch geregelde brandstofinjectie en/of directeinspuiting.

De unieke eigenschappen van Shell Helix Ultra 5W-40 waarborgen een onovertroffen beschermingen lange levensduur van de motor onder de meestuiteenlopende omstandigheden: veel starten en stoppen,stads- en fileverkeer maar ook ritten met hogesnelheid en zware belading op autowegen of inbergachtig gebied.
Door het gunstige viscositeitskarakterblijven de wrijvingsverliezen laag waardoor hetbrandstofverbruik beperkt wordt, en komt de smeringvan de motor bij lage starttemperaturen sneller totstand. Effectieve dispergerende dopes zorgen vooreen uiterst fijne verdeling van roet- en vuildeeltjeswaardoor indikking van de olie wordt tegengegaanen de vorming van afzettingen in de motor wordtvoorkomen; de motor blijft daardoor ongekendschoon.
De zorgvuldig gekozen synthetische Shell Helix Ultra 5W-40 basisolieheeft een zeer geringe vluchtigheid met als gevolgeen minimaal olieverbruik. Het uiterst lage gehalteaan chloorhoudende bestanddelen levert een bijdrageaan vermindering van de milieubelasting. Shell Helix Ultra motoroliën zijn gebaseerd opde eigen motorolietechnologie van Shell. Deze oliënzijn door Shell technici uitvoerig beproefd onder demeest extreme bedrijfsomstandigheden, in een aantalvan de meest kritische personenwagens met dieselmotor.

Technische PDF

5W-40

Veiligheidsbladen

5W-40