Gadus S5 V142W 00

Gadus_Family.jpg

Shell Gadus S5 V142W is speciaal ontwikkeld voorde smering van wormwieloverbrengingen (stalenworm op een bronzen wormwiel) in niet geheel oliedichteomkastingen waar een halfvloeibaar vet wordtgevraagd.Dit synthetische vet is zeer geschikt vooroverbrengingen waar zeer lange verversingstermijnenworden gewenst en voor overbrengingenmet levensduursmering.

Door de synthetische basisolie met zeer hoge viscositeitsindexen zeer laag stolpunt is dit vet ook geschiktvoor toepassing bij lage temperatuur.Shell Gadus S5 V142W kan worden ingezet overeen breed temperatuurgebied dat loopt van –30 °Ctot +130 °C.
Shell Gadus S5 V142W vermindert de wrijvingscoëfficiëntonder grenssmeringsomstandigheden, speciaalbij staal/brons contacten. In vergelijking methalfvloeibare vetten met een minerale basisolie vandezelfde viscositeit verbetert dit sterk het overbrengingsrendementvan wormoverbrengingen. Dituit zich in een opmerkelijke vermindering van debedrijfstemperatuur.
Shell Gadus S5 V142W beschikt over een erggoede oxidatiestabiliteit. Dit blijkt vooral bij toepassingenbij hoge temperatuur, waar lange verversingsintervallenmogelijk zijn.Shell Gadus S5 V142W biedt een goede beschermingtegen corrosie.

Technische PDF

V142W 00

Veiligheidsbladen

V142W 00