Gadus S5 U130D 2

Gadus_Family.jpg

De typische toepassing van Shell Gadus S5 U130Dligt in het smeren bij uitzonderlijke temperaturen vanglijlagers of wentellagers van transporttrolleys en vanscharnieren en draaipunten van ovendeuren in warmwalsinstallatiesin de staalindustrie en in de smeringvan pennen en draaipunten van apparatuur die dientvoor de toevoer van grondstoffen in ovens voor hetsmelten van glas.

In het algemeen is de smerende capaciteit van eenvet bij hoge temperatuur sterk ingeperkt door de aardvan de gebruikte basisolie en het gebruikte type indikker.Deze componenten verliezen hun eigenschappenbij hoge temperatuur waardoor de structuur vanhet vet verloren gaat en er afzettingen kunnen wordengevormd in de er mee te smeren wentellagers.
Shell Gadus S5 U130D is zodanig ontwikkeld datop hoge temperatuur (beginnend bij 250 – 300 °C)de vloeistofcomponent uit het vet verdampt, waarnaer een niet-abrasieve coating van grafiet op de tesmeren onderdelen achterblijft. Deze grafietlaag bezit,vanwege de gelaagde structuur, goede smerendeeigenschappen en zorgt tevens voor een lage wrijvingscoëfficiënt.
Hoewel Gadus S5 U130D in eerste instantie is ontwikkeldvoor toepassing bij extreem hoge temperaturen,beschikt het ook over goede smerende eigenschappenbij lagere temperaturen.

Technische PDF

U130D 2

Veiligheidsbladen

U130D 2