Gadus S3 V460D 1.5

Gadus_Family.jpg

Shell Gadus S3 V460D is een speciaal vet van zeerhoge kwaliteit specifiek ontworpen voor de smeringvan allerlei onderdelen van bouwmachines waar eenperfecte smering wordt verlangd onder de meestuitzonderlijke omstandigheden (hoge temperatuur,schokbelasting, kans op wegwassen van desmeerfilm door water).

Vanwege zijn bijzondereconsistentie kan Shell Gadus S3 V460D tevensworden gebruikt voor de smering van componentenvan industriële apparatuur voorzien van centralevetsmeersystemen.Het vet kan worden ingezet over een temperatuurgebieddat loopt van –20 °C tot +16O °C.
Shell Gadus S3 V460D beschikt over een zeerviskeuze basisolie en een bijzonder pakketadditieven versterkt met molybdeendisulfide, hetgeeneen adequate smeerfilm garandeert onder alleomstandigheden. Het overtreft de hoogste eisen vanfabrikanten van bouwmaterieel, zoals bijvoorbeeldde Caterpillar MPGM vereisten.De “lithiumcomplex indikker” van Shell Gadus S3V460D zorgt voor een excellent gedrag bijaanwezigheid van water, met als gevolg slechts eengering verlies aan consistentie en een geringemilieubelasting door wegwassen van hetsmeermiddel. Een speciaal additief verbetert dehechtende eigenschappen op metalen, hetgeen eenoptimale bescherming geeft tegen binnendringen vanwater, stof, fijn steenslag etc, en er voor zorgt dat hetvet een uitstekende bescherming geeft tegencorrosie, vooral onder vochtige omstandigheden.
De uitstekende mechanische stabiliteit van het bijShell Gadus S3 V460D gebruikte zeepskeletvermindert het weglekken van het vet uit glijlagers,vooral wanneer deze aan trillingen zijn blootgesteld.Deze eigenschap, gecombineerd met de hogeweerstand tegen wegwassen door water, zorgtervoor dat het vetverbruik lager zal zijn dan bijgebruik van een conventioneel vet.
Het zeer hoge druppelpunt van Shell Gadus S3V460D maakt het vet zelfs geschikt voortoepassingen in onderdelen die zeer warm worden,tot aan temperaturen van 160 °C.Het speciale “extreme omstandigheden karakter”(hoge temperatuur, erg hoge belasting) van ShellGadus S3 V460D maakt het vet het aangewezenproduct voor die toepassingen waar een zeer hogelevensduur van gesmeerde onderdelen zeker moetworden gesteld en waar de factor“toerental/omtreksnelheid” betrekkelijk laag is.

Technische PDF

V460D 1.5

Veiligheidsbladen

V460D 1.5