Gadus S3 V220C 2

Gadus_S3V220C_2.jpg

Shell Gadus S3 V220C is een multifuntioneel vet vansuperieure kwaliteit, voor wentelalagers in industriëletoepassingen die onder uiteenlopendeomstandigheden worden ingezet, zoals onder hogeen/of schokkende belasting, bij hogere temperaturenof in vochtige omgeving.Voorbeelden hiervan zijn : lagers van breekmolensen trilzeven, lagers van veevoederpersen (wanneerhet gebruik van een voedselveilig vet niet is vereist),lagers van kalanders in de papierindustrie en lagersin de staalindustrie bij continu gietprocessen.

Voor gebruik in de transportsector is Shell Gadus S3V220C geschikt voor de smering van wiellagers vanalle typen personenauto’s en bedrijfsvoertuigen dieonder zware omstandigheden dienst doen (hogebedrijfstemperaturen als gevolg van veelvuldigafremmen bij hoge snelheid). Door de goedeeigenschappen bij hoge temperatuur kan het vet ookworden gebruikt in zwaarbelaste lagers vandrukgroepen en in de lagers van elektromagnetischeremmen zoals die gemonteerd kunnen zijn op bedrijfsvoertuigen.Deze hoge prestaties sluiten het gebruik van ShellGadus S3 V220C voor andere toepassingengeenszins uit: het vet kan ook worden gebruikt voorde smering van waterpompen en aandrijfassen eneventueel voor de algehele chassissmering.
Shell Gadus S3 V220C is geschikt voor gebruik bijtemperaturen tussen -15 °C en +150 °C (*)(piektemperatuur).

Technische PDF

V220C 2

Veiligheidsbladen

V220C 2