Gadus S3 T220 2

Shell Gadus S3 T220 is een vet speciaal aanbevolenvoor de smering van wentellagers werkendonder hoge belasting (continu of schokbelasting) bijhoge temperaturen, vooral wanneer lagerlevensduuren verlenging van nasmeerintervallen essentiële factorenzijn.

Shell Gadus S3 T220 biedt vooral voordelenbij toepassing in de “zware” industrie, zoals inde cement- en de staalindustrie en bij de asfaltverwerking.Shell Gadus S3 T220 is inzetbaar over een temperatuurgebieddat loopt van –20 °C tot +160 °C (totmaximaal +180 °C afhankelijk van de nagesmeerdevethoeveelheid).

In tegenstelling tot conventionele vetten waar de eigenschappendikwijls kunstmatig worden verkregendoor het gebruik van speciale additieven, zijn dezebij moderne polyurea vetten zoals Shell Gadus S3T220 van nature aanwezig.
Dankzij de aan de di-urea indikker inherente eigenschappen(bijzonder stromingsgedrag, zeer goedehechting aan metaaloppervlakken), wordt er onderde meest zware omstandigheden langer een grenssmeringsregiemin stand gehouden dan bij een klassiekvet met een basisolie van vergelijkbare viscositeit.De toevoeging van een EP-additief verlegt nogmaalsaanmerkelijk de grens waarboven onder zeer zwarebelasting grenssmering optreedt.
 
Shell Gadus S3 T220 beschikt over een specialeanti-oxidant die het vet in staat stelt zeer lang weerstandte bieden aan thermische belastingen zonderafzettingen te vormen. De di-urea indikker beschikt,in tegenstelling tot indikkers van het complexe zeepof kleitype zoals die worden gebruikt in de meestevetten die geschikt zijn voor hoge temperatuur, overeen hoge natuurlijke oxidatiestabiliteit en een zeerhoog druppelpunt.De gebruikte basisolie beschikt over een geringevluchtigheid en een uitstekende oxidatiestabiliteit. Ditdraagt aanzienlijk bij tot het verhogen van de standtijdvan het vet bij hoge temperatuur en daardooraan het verminderen van de onderhoudskosten.De zeer goede bescherming tegen corrosie en dewaterbestendigheid zijn eveneens het gevolg van denatuurlijke hechtende eigenschappen van de indikkeraan metaaloppervlakken, de weerstand tegen wegwassenvan het vet door water is zeer hoog.Door de bijzondere rheologische eigenschappen is
Shell Gadus S3 T220 is gemakkelijk toepasbaar incentrale vetsmeersystemen die een NLGI 2 vetkunnen verpompen.

Technische PDF

T220 2

Veiligheidsbladen

T220 2
Wissen